Wodniczka – szary klejnot bagien

AktualnościGaleria

16.11.2023r. odbyło się spotkanie z pracownikami Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych – Ośrodka Zamiejscowego w Chełmie. Dzieci miały możliwość wzbogacenia swojej wiedzy na temat Wodniczki -ptaka płochliwego, przebywającego na terenach bagien i mokradeł, najbardziej zagrożonego wyginięciem i wpisanego do Czerwonej Księgi. Wykorzystując prezentację multimedialną przedstawiono informacje dotyczące środowiska życia, budowy i zagrożenia wodniczki. Uczniowie byli bardzo zaangażowani i chętnie odpowiadali na stawiane im pytania oraz sami zadawali wiele pytań. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze a wysłuchane ciekawostki i wiadomości poszerzyły wiedzę przyrodniczą na temat tego ptaka. Na koniec dzieci otrzymały paszporty turystyczne oraz naklejki z logo Parku. Serdecznie dziękujemy za przeprowadzenie ciekawej prelekcji dla uczniów naszej szkoły.

Share via
Copy link