25 kwietnia dzieci z najstarszej grupy przedszkolnej i uczniowie klas I-VIII wzięli udział w pikniku naukowym w Szkole Podstawowej w Mokrem zorganizowanym pod hasłem Dzień Lasu. Nasi uczniowie działający w KMO „Eksplorki” w składzie Zuzanna Kublik, Izabela Bartosz, Wiktor Wólczyński i Jakub Paluch przedstawiali doświadczenia z elektrostatyki, Igor Pakułą, Wiktor Łubkowski, Mateusz Borysiuk i Gabriel Rajtak – obsługiwali stoisko z konstrukcjami zbudowanymi w oparciu o prasy hydrauliczne, Karolina Mazurek, Maja Kędzierawska, Julia Łubkowska i Krzysztof Dyczkowski obsługiwali stoisko z doświadczeniami fluorescencyjnymi, a pani Agnieszka Radzichowska stoiska z japońskimi szachami oraz Robotami Genibot. Pozostali uczestnicy mieli okazję odwiedzić stoiska z doświadczeniami i eksperymentami prezentowanymi przez uczniów z innych szkół biorących udział w wydarzeniu. Było ciekawie i inspirująco.

Kolejnym punktem naszej wycieczki było zwiedzanie miasta ekologicznymi melexami elektrycznymi. Poznaliśmy p

rywatne miasto Kanclerza i Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego polskiego magnata wizjonera którego osobowość przewyższała swoim formatem współczesnych. Fantazja, ambicja, odwaga i potęga założyciela w połączeniu z wizją, umiejętnościami i rozmachem włoskiego architekta Bernardo Morando doprowadziły do powstania od podstaw miasta idealnego pod względem struktury przestrzennej i organizacyjnej, nowoczesnego ośrodka gospodarczego, rezydencji rodu Zamoyskich, twierdzy o krajowym znaczeniu, ważnego ośrodka uniwersyteckiego. Uwarunkowania polityczne i militarne, sprawiły, że Zamość był traktowany jako wysunięty punkt obrony w systemie europejskich umocnień antytureckich. Predysponował go do tego nowoczesny system fortyfikacji bastionowych. Jan Zamoyski zapraszając do nowopowstałego miasta kupców różnych narodowości zapewnił szybki i dynamiczny rozwój gospodarczy miastu. Położenie na szlaku handlowym, między dwoma ruchliwymi miastami: Lublinem i Lwowem oraz na drodze do Węgier stwarzało mu również naturalne, pomyślne warunki rozwoju. Dzisiaj widząc zabytkowy zespół staromiejski doświadczamy niepowtarzalnych odczuć potwierdzających że Zamość czasów Jana Zamoyskiego i Bernarda Morando to wzór dla innych miast renesansowych Rzeczypospolitej. Projektując Zamość, Morando który pochodził z Padwy, a pracował wcześniej w Warszawie i Lwowie, oparł się na koncepcji włoskich urbanistów marzących o stworzeniu renesansowego miasta idealnego przyjaznego mieszkańcom, funkcjonalnego, bezpiecznego i zarazem pięknego. Przejrzyście rozplanowany układ urbanistyczny, racjonalnie umieszczone znaczące obiekty użyteczności publicznej, kamienice tworzące jednorodną zabudowę rozmieszczone w szachownicowym układzie ulic nadały miastu niepowtarzalny charakter. Ornamentalne dekoracje kamienic rynkowych, rzeźbione figury, ich zdobione portale, obramowania okien, kolumny międzyokienne, wymyślne szczegóły wnętrz, dowodzą plastyczności i obrazowości kultury Renesansu. W dekoracyjnej estetyce nie ustępują kamieniczkom rynkowym ani kolegiata. ani synagoga zamojska. Ich sztukaterie sklepieniowe stały się nawet inspiracją polskiej dekoracji późnorenesansowej. Architekt 24 hektary powierzchni, obwarowane murem wzmocnionym siedmioma bastionami z ruchem prowadzonym na zewnątrz poprzez trzy bramy, Lwowską, Szczebrzeską i Lubelską wpisał w pięciobok utworzony przez fortyfikacje. Dzisiaj przejeżdżając uliczkami starego miasta podziwiamy wybudowany przez Jana Zamoyskiego i Bernardo Morando pomnik historii, szczytowe osiągnięcie polskiego renesansu miasto nazywane ”Padwą Północy”, „Perłą Renesansu”, „Miastem Idealnym”.

Zwiedziliśmy także Podziemną Trasę Turystyczną prowadzącą galeriami strzeleckimi i kazamatami kurtyny, nadszańca i bastionu VII, broniących dostępu do zamojskiej twierdzy. Trasa, którą przemierzyliśmy to to liczący około pół kilometra spacer, podczas którego mogliśmy zapoznać się ze zmianami, jakie na przestrzeni 250 lat przeszły jego fortyfikacje, i poczuć się jednym z obrońców Zamościa.

Share via
Copy link