Grono pedagogiczne

 • Małgorzata Łopąg-Wołoszun – dyrektor, język polski, historia, wos
 • Katarzyna Jaglewicz – język polski
 • Małgorzata Kiszowara – przyroda, geografia, biologia, wychowanie do życia w rodzinie
 • Danuta Krajewska – edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog
 • Iwona Król – edukacja wczesnoszkolna, pedagog, doradztwo zawodowe, SI
 • Aleksander Demczuk – chemia
 • Urszula Książek – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, biblioteka, światlica
 • ks. Sławomir Mazurek – religia
 • Agnieszka Radzichowska – matematyka, fizyka, informatyka
 • Anna Sawicz – technika
 • Beata Strehlow – wychowawca oddziału przedszkolnego, muzyka, plastyka, logopeda
 • Monika Strelczuk – język niemiecki, tyflopedagog
 • Małgorzata Hadam – wychowawca oddziału przedszkolnego
 • Natalia Łopuszyńska- psycholog
 • Anna Biernacka-Borysik – nauczyciel wspomagający
 • Małgorzata Maruszczak – język angielski
Share via
Copy link
Powered by Social Snap