Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi

Grono pedagogiczne

 • Małgorzata Łopąg-Wołoszun – dyrektor, język polski, historia, wos
 • Katarzyna Jaglewicz – język polski
 • Małgorzata Kiszowara – przyroda, geografia, biologia, wychowanie do życia w rodzinie
 • Danuta Krajewska – edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog, świetlica
 • Iwona Król – edukacja wczesnoszkolna, pedagog, doradztwo zawodowe, SI, drużynowa 5 Drużyny Harcerskiej „Dzikie Sówki”
 • Aleksander Demczuk – chemia
 • Urszula Książek – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, biblioteka, świetlica
 • ks. Mariusz Myszak – religia
 • Agnieszka Radzichowska – matematyka, fizyka, informatyka
 • Anna Sawicz – technika
 • Beata Strehlow – wychowawca oddziału przedszkolnego, muzyka, plastyka, logopeda
 • Monika Strelczuk – język niemiecki, tyflopedagog, surdupedagog
 • Kamila Dyczkowska – wychowawca oddziału przedszkolnego
 • Marta Borkowska – nauczyciel wspomagający, psycholog, świetlica
 • Małgorzata Maruszczak – język angielski
 • Joanna Bartosz – edukacja wczesnoszkolna, świetlica
 • Magdalena Wójcik – nauczyciel wspomagający, świetlica
Share via
Copy link