Dbamy o bezpieczeństwo w szkole i poza nią – Uczymy Dzieci Programować

AktualnościGaleria

O bezpieczeństwie nigdy za wiele. Dbamy o bezpieczeństwo w szkole i poza nią – to temat naszych zajęć. Nasi uczniowie doskonale wiedzą jak bezpiecznie zachowywać się na drodze, dlatego nie mieli trudności z ułożeniem wieży z kolorowych kubeczków w oparciu o określone warunki. Trudne było sudoku złożone z 81 części, ale wspólnie doszliśmy do wniosku, że warto sobie stawiać wyzwania i próbować wykonać coś, co wydaje się niemożliwe.

Share via
Copy link