W roku szkolnym 2022/2023 bierzemy udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „(Nie)zwykła matematyka”. Głównym celem tego projektu jest kształcenie inicjatywy i pomysłowości w rozwiązywaniu problemów oraz rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

Share via
Copy link