Uczniowie klasy 5 wykonali modele komórek. Prace zostały wykonane z różnych materiałów i zawierały wszystkie organelle, obrazując w ten sposób budowę wewnętrzną komórki roślinnej lub zwierzęcej. Samodzielne, praktyczne wykonanie modelu przez ucznia pozwala na łatwiejsze zapamiętywanie wiadomości.

Share via
Copy link