Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego oraz II Opiekuna SU

AktualnościGaleriaSamorząd uczniowskiWyróżnione

25 września w naszej szkole odbyły się wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego oraz II Opiekuna SU. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała komisja złożona z uczniów piątej klasy. Skrupulatnie przeliczono głosy i jeszcze tego samego dnia ogłoszono wyniki podczas apelu.

Gratulujemy Krzysztofowi – nowemu przewodniczącemu Zarządu SU, Gabrielowi- jego zastępcy oraz p. Małgorzacie, która została wybrana na drugiego opiekuna SU. Wiktor z kolei został skarbnikiem wyłonionym przez Radę Samorządów Klasowych i wszyscy wraz z p. Katarzyną Jaglewicz tworzą nowy skład Zarządu SU w naszej szkole. Życzymy wielu ciekawych pomysłów!

Share via
Copy link